Got a new nike order in, 5 new style. Come in and check them out. #niketeamedition #nikeskateboarding #nikesb #nike #nikeprod #nikekoston #nikejanowski #sbskateco #sbskateshop #skateboards #skateboarding #shoes #sneakers #sneakerhead (at the SB skate co.)